Ανοιχτοί ορίζοντες. Η διάλυση της Σοβιετικής ένωσης.