Εκπομπή: “Eν ταις λαμπρότησι των αγίων Σου” 2020-1-10

Επιμέλεια: π. Μιχαήλ Νικολάου και Σάββας Παρής.

Φιλοξενούμενος: π. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.