Με πόνο κι αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. ΚΕΠΑ “Άγιος Χριστοφόρος”.