Στης ψυχής τα μονοπάτια. “Οικογενειακός αστερισμός”